Vad gör jag om mitt barn mår psykiskt dåligt?

Vad gör jag om mitt barn mår psykiskt dåligt?
februari 16, 2022 NOEGO

Barn som mår psykiskt dåligt kan visa det på många olika sätt. Det är viktigt att du som vuxen är uppmärksam på tecken som finns och ger stöd. Det finns olika sätt att visa att du finns där för barnet, som att du tar dig tid och lyssnar på barnet, att du tar det som sägs på allvar och att du visar respekt.

Den här texten riktar sig framför allt till dig som är förälder eller på annat sätt ansvarig för ett barn eller tonåring.

Barnet kan ha ett eller flera av dessa besvär:

 • arg och irriterad
 • ledsen och orolig
 • svårt att koncentrera sig
 • tröttare och ha mycket mindre energi än tidigare
 • svårt att sova, sover för lite eller sover väldigt mycket
 • annorlunda aptit
 • ont i magen, ont i huvudet eller må illa ofta
 • svårt att ta hand om sin hygien
 • isolerar sig från människor och vill stanna hemma från skola eller förskola

När ska vi söka hjälp?

Ibland kan det behövas psykologisk behandling, som samtal. I vissa fall behövs både samtal och läkemedel. Det kan behövas om barnet till exempel har en svår depression.

Kontakta vården om du tror att ditt barn mår psykiskt dåligt. Du kan till exempel vända dig till:

 • Första linjens psykiatri
 • Barnavårdscentralen, BVC, för barn som är yngre än 6 år
 • En vårdcentral
 • En barnläkarmottagning
 • En ungdomsmottagning, för barn som är 13 år och äldre
 • Barn- och ungdomspsykiatrin, bup