Stress hos barn

Stress hos barn
januari 26, 2022 NOEGO

Precis som vuxna kan barn i alla åldrar känna sig stressade. Stress är en del av livet och är en helt naturlig reaktion som uppstår vid fysisk eller psykisk ansträngning. Oftast går det som stressar över eller så hittar man sätt att hantera det.

Beroende på ålder kan det skilja sig hur barn påverkas av stress och hur bra barnet är på att uttrycka sina besvär. Stress kan visa sig på olika sätt, exempelvis genom magbesvär, huvudvärk, spända muskler och sömnbesvär.

Olika orsaker till stress hos barn och unga

  • Behov av mat, sömn och närhet
  • Att inte ha kontroll över sin tillvaro
  • Ökade krav när barnet blir äldre
  • Gemenskap och vänner
  • Dyslexi eller neuropsykiatrisk funktionsvariation

Vad kan jag som vuxen göra

 Som vuxen kan det vara bra att fundera på livet hur livet är hemma, med syskon, tid tillsamman och försöka hitta en balans mellan aktiviteter, rörelse, vila, mat och sömn. Fråga barnet om hur det är i skolan, med kompisar och hur barnet har det på fritiden. Det kan också vara bra att fundera på sin egen stress som vuxen och hur det påverkar barnet.

Är du orolig för att ditt barn är stressat kan du kontakta din vårdcentral.