Koncentrationssvårigheter hos barn

Koncentrationssvårigheter hos barn
februari 2, 2022 NOEGO

Har ditt barn koncentrationssvårigheter? Då är det viktigt att ditt barn får stöd och hjälp. Ett bra sätt kan vara att få hjälp att planera och att hitta rutiner i vardagen och i skolan.

Nedan kan du läsa om koncentrationssvårigheter hos barn tonåringar upp till 18. Texten riktar sig till dig som ansvar för ett barn och är vuxen.

Vad är koncentrationssvårigheter?

Alla barn kan ibland ha svårt att koncentrera sig, det kan handla om ljud, händelser eller tankar som försvårar möjligheten till att hålla sig uppmärksam och fokuserad. Ofta märker man att ett barn har koncentrationssvårigheter först när de går i skolan. Barnet kan till exempel ha svårt att minnas saker eller fråga samma sak flera gånger. För en del barn kan skolan bli för svårt när man förväntas kunna fokusera på sitt eget arbete. Hos yngre barn är det vanligt att de till exempel har svårt att sitta still, men många utvecklas och koncentrationssvårigheterna har försvunnit tills de ska börja skolan.

 Vad kan jag göra själv?

Om du märker att ditt barn har koncentrationssvårigheter bör du prata och lyssna. Ställ frågor om hur barnet upplever det och vad det kan bero på. Att du gör det betyder mycket för ditt barn. Om ditt barn inte vill prata eller är yngre kan du prata med personal på förskolan eller i skolan hur det fungerar där.

Som förälder finns det flera saker du kan göra för att underlätta för ditt barn. Du kan till exempel göra detta:

  • Se till att barnet har regelbundna sovtider. Ditt barn behöver rutiner och tillräckligt med sömn.
  • Var noga med att barnet äter tillräckligt, bland annat en bra frukost.
  • Hjälp barnet att planera, till exempel genom att använda scheman eller bilder.
  • Ha kontakt med skolan så du vet hur barnet har det i skolan. Skolan ska anpassas så att ditt barn får det stöd som behövs.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta barn som har koncentrationssvårigheter behöver inte söka vård. Ofta hjälper det att barnet får hjälp med bland annat planering i förskolan eller skolan och hemma.

Om det inte blir bättre eller om du känner att barnet behöver mer stöd, kontakta någon av följande:

  • En barnläkarmottagning.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin, bup, om besvären är stora.
  • Första linjens psykiatri, som finns i de flesta regioner. Det är mottagningar för barn och unga med psykiska besvär. Det kan vara på en vårdcentral eller barnläkarmottagning och kallas ofta för samtalsmottagning, barnhälsa eller ungdomshälsa.
  • För barn som 13 år och äldre kan du också kontakta en ungdomsmottagning.
  • Elevhälsan eller ungdomsmottagning.