Huvudvärk hos barn

Huvudvärk hos barn
januari 4, 2021 marika

Huvudvärk är vanligt hos barn och tonåringar. Att ha ont i huvudet kan bero på flera orsaker, som förkylning, sömnbrist, infektioner eller psykisk ohälsa. Ofta hittar man inte orsaken till huvudvärk och för det mesta försvinner den av sig själv. Här kan du läsa om huvudvärk hos barn mellan 0–18 år.

Huvudvärk kan vara olika och te sig på olika sätt. Hos barn är den vanligaste sorten spänningshuvudvärk, som kan komma tryckande och molande. Den kan orsakas av stress, sömnbrist, oro eller trötthet. En annan typ är migrän, som istället kommer ganska plötsligt, i återkommande attacker. Migrän orsakas ofta av stress, viss mat, trötthet och dålig sömn.


Olika sorters huvudvärk
Här är några kategorier huvudvärk hos barn delas in i:

 • spänningshuvudvärk
 • migrän
 • huvudvärk vid sjukdom
 • annan huvudvärk

Huvudvärk kan också utlösas av flera andra orsaker som:

 • slag mot huvudet
 • bettfel
 • brytningfel i ögat
 • psykiska besvär
 • kraftig ansträngning,
 • hunger
 • vätskebrist


Hur förebygger man huvudvärk?

Det finns olika sätt att förebygga huvudvärk, som att leva hälsosamt, äta regelbundet, frisk luft eller få tillräckligt med sömn. Vid återkommande huvudvärk är det bra om barnet försöker känna igen situationer som kan bidra till huvudvärk, för att kunna förebygga den. Man kan till exempel skriva ned när man får huvudvärk i en anteckningsbok för att försöka hitta ett mönster.

När och var ska jag söka vård?

Om barnet får något av följande symptom bör du boka tid på en vårdcentral:

 • Huvudvärk i kombination med långdragen snuva, hosta, ont över pannan eller kinderna.
 • Migränliknande huvudvärk eller långdragen och ofta återkommande huvudvärk som inte går över på några veckor. Det gäller särskilt om huvudvärken har förändrats.

Sök vård direkt på en akutmottagning eller barnläkarmottagning om barnet eller tonåringen har något av följande symtom:

 • Kraftig huvudvärk, feber och trötthet. Barnet vill ligga stilla och verkar stel i nacken.
 • Plötslig intensiv huvudvärk och trötthet samt är ointresserad av omgivningen och av kontakt.
 • Ökande huvudvärk som varat under en tid.
 • Barnet eller tonåringen vaknar av den eller har huvudvärk med kräkningar på morgonen.
 • Huvudvärk som inte går över efter att ha slagit i huvudet.
 • Huvudvärk och samtidigt feber med svullnad och rodnad i ögonvrån.

Om huvudvärken misstänks bero på tandpressning ska du kontakta en tandvårdmottagning.

Har du har några frågor och funderingar gällande huvudvärk? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.