Depression hos barn och tonåringar

Depression hos barn och tonåringar
september 29, 2020 marika

Att känna sig ledsen, grubbla över livet eller tvivla på sig själv är vanligt, oavsett ålder. När något jobbigt eller svårt händer är det vanligt att reagera med sorg, besvikelse eller nedstämdhet. Sådana känslor är en del av livet hos alla människor. Om ditt barn eller tonåring tappar lusten till sådant som hen vanligen brukar tycka om och mår dåligt varje dag, under mer än två veckor, kan det vara tecken på en depression. Lyssna på ditt barn och även om du inte helt kan förstå känns det ofta bra för barnet att bli ordentligt lyssnad på. Med stöd från sina nära kan det vända igen efter en liten tid.

En depression kan antingen komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid.

Sök hjälp tidigt om du tror att ditt barn eller tonåring har en depression. De allra flesta blir bättre redan efter några veckor med rätt behandling.

Vanliga symtom på depression hos barn och tonåringar

Ett tecken på depression kan vara om ett barn eller tonåring som tidigare har varit utåtriktad och aktiv inte längre vill vara med sina kompisar. Hen kan ständigt verka nedstämd, sur, arg eller irriterad. Ofta slutar en som är deprimerad med eventuella fritidsaktiviteter som tidigare uppskattats.

Självkänslan är ofta låg hos den som har en depression. Det kan märkas genom att barnet eller tonåringen har mycket negativa och kritiska tankar om sig själv.

Det är också vanligt att barnet eller tonåringen drar sig undan och isolerar sig eller hamnar i konflikt med omgivningen.

Dessutom brukar hen ha åtminstone tre av dessa symtom:

 • Svårt att sova, sover för lite eller väldigt mycket.
 • Förändrad aptit, äter för lite eller för mycket.
 • Trött och energilös på ett sätt som inte går att vila bort.
 • Svårt att koncentrera sig och tänka.
 • Kroppsliga besvär, som till exempel huvudvärk eller magont.
 • Tankar på döden och att inte vilja leva.

Det är stor skillnad på hur depression märks hos ett mindre barn och hos en tonåring. Mindre barn som blir deprimerade kan ibland stanna eller gå tillbaka i sin utveckling.

För ett barn som går i skolan, särskilt på högstadiet eller gymnasiet, kan en depression göra att hen inte orkar vara koncentrerad, tänka och vara engagerad.

När och var ska ni söka vård?

Sök hjälp tidigt om du misstänker att ditt barn eller en tonåring har en depression. Det är särskilt viktigt att söka vård tidigt om ditt barn har haft en depression tidigare och får symtom igen.

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.