PR Vård Online

PR VÅRD ONLINE

Vård oavsett var

Vi finns här för dig, på PR Vård Online och på plats hos oss. Här kan du få råd, medicinsk bedömning, receptförnyelse, boka eller av- och omboka tid. Att få vård hos oss är enkelt och går snabbt.

PR Vård Online
Logga in


Telefon (växel)
08 409 011 00