Medicin

MEDICIN

Specialister för ditt barn
På PR Vård Barn specialistmottagning träffar du barnläkare och barnsjuksköterskor med lång erfarenhet. På uppdrag av Region Stockholm utreder och behandlar vi barn och ungdomar.

De vanligaste frågorna gäller astma/allergi, ont i magen, tillväxt, hudbesvär och huvudvärk.

Mer medicinsk
information finns på:

1177 vårdguiden