Så kontaktar du Patientnämnden

Så kontaktar du Patientnämnden
mars 1, 2022 NOEGO

Anmälan direkt via www.1177.se Logga in med e-legitimation och gå till ”Regionen rekommenderar/Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden”. Använd gärna denna kontaktväg om du vill beskriva ditt ärende mer ingående.

Telefon 08-123 467 00 Om du bara vill höra dig för, kan du ringa anonymt.

Brev till: Patientnämndens förvaltning, Box 30198, 104 25 Stockholm

E-postkontakt till: registrator.pan@regionstockholm.se  Hör av dig kort den här vägen och lämna ett telefonnummer där vi når dig dagtid, så kommer någon av våra handläggare att höra av sig till dig. Av sekretesskäl ber vi att du inte skickar uppgifter såsom personnummer eller specifik information om händelsen som ligger bakom din önskan att få kontakt med oss.

www.patientnamndenstockholm.se kan du läsa mer.