Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka
februari 4, 2020 marika

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus och är mycket smittsamt. Viruset smittar både genom direkt och indirekt kontakt. Symtomen är diarréer, kräkningar och illamående. Om ditt barn blir sjuk så är bästa medicinen att dricka och vila ordentligt. Tänk på att barn är extra känsliga för vätskeförluster så försök få i ditt barn vätskeersättning.

Man tillfrisknar ofta inom ett till tre dygn. För att förebygga smitta tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Ditt barn bör vara hemma från förskola/skola i 48 timmar efter att de blivit friska.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId