Vinterkräksjuka hos barn

Vinterkräksjuka hos barn
november 24, 2020 marika

Vinterkräksjukan är den vanligaste typen av magsjuka i Sverige och går att få året om. Den orsakas av calicivirus och sprids mycket lätt. Blir ditt barn sjukt i vinterkräksjuka räcker det ofta med att vila och dricka ordentligt. Besvären brukar gå över efter några dagar och man behöver oftast inte söka vård.

Symptom vid vinterkräksjuka

Det vanligaste symptomet hos magsjuka barn är kräkningar. Ditt barn får oftast flera av följande symtom:

 • diarré
 • illamående
 • kräkningar
 • feber
 • ont i magen
 • huvudvärk
 • ont i kroppen

Saker att tänka på

Det finns några saker som är viktiga att tänka på om ditt barn har vinterkräksjuka. Ge dryck lite åt gången och ofta. Undvik att ge mycket söta drycker och lightdrycker som kan ge mer diarré. Det är bra att dricka extra mycket vid diarré. Ge något att äta när barnet känner sig bättre.

När ska jag söka vård?

Ring en vårdcentral eller telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning om något av följande stämmer in:

 • Mycket stor trötthet och svaghet.
 • Diarré i över en vecka.
 • Kräkningar under mer än ett dygn utan att det avtar.
 • Om ditt barn är magsjuk och använder läkemedel mot hjärtsvikt, diabetes eller annan allvarlig sjukdom.
 • Om ditt barn är törstigt, kissar lite, har mörkt urin samt muntorrhet. Det kan vara ett tecken på vätskebrist.
 • Barnet är under sex månader och får kräkningar och diarréer.
 • Barnet inte har blivit bättre inom ett dygn.
 • Barnet verkar friskt, men bajset fortsätter att vara löst i mer än två veckor efter en magsjuka.
 • Barnet har en kronisk sjukdom och du är osäker på om barnet behöver vård.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning vid ett eller flera av följande symtom:

 • Blodiga diarréer.
 • Hög feber och frossa.
 • Magsmärtor som inte går över trots att ditt barn kräkts eller haft diarré.

Ring alltid mottagningen innan du åker dit med ditt barn eftersom vinterkräksjuka är mycket smittsamt.

Så undviker du att bli smittad och smitta

Undvik att bli smittad genom att göra följande:

 • Undvik att besöka personer som har vinterkräksjuka.
 • Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten. Särskilt innan du ska äta och efter toalettbesök. Handsprit räcker inte eftersom det inte påverkar det virus som orsakar vinterkräksjuka.
 • Torka händerna med en egen handduk och använd flytande tvål.
 • Pappershanddukar kan användas på platser med mycket folk, som skolor, förskolor, arbetsplatser eller andra offentliga miljöer.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.