PR Vård blir Capio! Vår barnmottagning byter snart namn till Capio BUMM Zinkensdamm.Nu ser vi fram emot fortsättningen.

Slag mot magen hos barn

Slag mot magen hos barn
juli 27, 2022 NOEGO

Barn kan få ett slag eller en stöt mot magen när de är aktiva, leker eller idrottar. Det kan kännas obehagligt men går över efter en kort stund. Efteråt kan magen kännas öm och det kan bli ett blåmärke, men oftast är det ingen fara.

I den här texten får du veta när du ska söka vård om ett barn har fått ett slag mot magen.

Om stöten eller slaget är kraftigt kan det finnas en risk att organen inuti magen blir skadade och det blir en inre blödning. Organ som levern eller mjälten är blodrika och det kan bli en stor blödning om de skadas.

Symtom

Symtomen är oftast lindriga om ett barn slår sig i magen. Barnet kan tappa andan en kort stund och vara öm i magen, eller få ett blåmärke. Ett eller flera av följande symtom kan tyda på inre blödning:

 • Ditt barn mår illa och kräks.
 • Barnet blir blek och kallsvettas.
 • Om barnet får ont i magen, som ömmar när man känner på den.
 • Magen kan kännas hård i stället för mjuk.
 • Det kan göra ont så att det strålar ut mot axeln eller ryggen.

Ibland kommer symtomen senare, upp till två dygn efter skadan.

När och var ska jag söka vård?

När ett barn har slagit sig i magen behöver man oftast inte söka vård.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet har fått ett slag mot magen och har ett eller flera av följande besvär:

 • Barnet mår illa och kräks.
 • Ditt barn blir blek och kallsvettas.
 • Om barnet får ont i magen, eller får ont mot ena axeln eller ryggen.

Sök vård på en akutmottagning eller jouröppen mottagning om det är stängt på vårdcentralen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.