Influensatider

Influensatider
december 19, 2019 lmg

Influensa är en infektion som du får av virus och den sprids genom luften när någon nyser eller hostar. Den är vanligast under vinterhalvåret. Vid influensa är det vanligt med plötslig hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta.

Hos barn går ofta influensa över av sig själv efter ca en vecka. Eftersom influensa är en virusinfektion hjälper inte antibiotika. Om ditt barn är smittat är det viktigt att det får i sig vätska och vilar. Man bör vara hemma från förskola/skola i ca en vecka för inte att smitta andra barn.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId