Pollen

Pollen
maj 27, 2020 marika

Våren är här och likaså besvären med pollenallergi eller hösnuva som det ofta kallas. Besvär som nästäppa, upprepade nysningar, rinnsnuva och röda kliande ögon är vanliga symptom. Pollensäsongen pågår från tidig vår till sen höst och varierar beroende på var i landet du bor. Hur svåra besvär du får beror på hur känslig du är och hur mycket och vilka typer av pollen som finns i luften.

Besvären vid pollenallergi kan variera från dag till dag och varar under en längre tid än en förkylning. Om en eller båda föräldrarna har eller har haft allergi ökar risken att få pollenallergi, men många får besvär utan att någon förälder har allergibesvär. Som tröst finns det bra receptfria läkemedel som ofta kan dämpa besvären men inte alltid helt ta bort dem.

Kontakta oss via 1177 för att boka tid eller vid patientärenden.

Gör så här:

  1. Logga in på 1177 med mobilt Bank ID
  2. Agera ombud för ditt barn (lägg till barn och klicka på barnet)
  3. Hitta och lägg till mottagning “PR Vård barnmottagning BUMM”
  4. Välj någon av tillgängliga tjänster