Övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma hos barn
oktober 19, 2020 marika

Övervikt och fetma hos barn är vanligt och ökar risken för sjukdomar som diabetes eller hjärtsjukdomar. Övervikt hos ett barn är när barnet väger så mycket att det räknas som ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma och räknas som en sjukdom. Ju mer barnet väger, desto större är risken att få sjukdomar.

Barns vikt påverkas av matvanor, ärftlighet och hur mycket barnet rör på sig. Du kan inte påverka arvsanlagen. Men vanor går att förändra och då kan barnets viktutveckling ändras. Ofta blir det lättare om du som närstående ändrar vanor tillsammans med barnet.

Det tar tid att ändra vikt, men med tålamod och kunskap går det. Vården kan hjälpa till med stöd och behandling.

Så vet du om barnet är överviktigt

För att veta om ditt barn har övervikt eller fetma kan du titta på barnets tillväxtkurva och räkna ut barnets BMI. Det finns särskilda BMI-tabeller för barn. Du kan också få hjälp att räkna ut ditt barns BMI hos BVC, skolsköterskan eller en vårdcentral.

Vanliga besvär

Det är vanligt att den som har övervikt får svagare självkänsla. Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv.  Andra vanliga besvär är svårigheter att röra sig, nedsatt kondition, ont i knän, fötter eller rygg, trötthet och snarkningar som kan ge sömnsvårigheter.

Många barn som har övervikt eller fetma mår bra och tycker inte att övervikten är besvärlig. Men för att barnet inte ska få andra sjukdomar är det ändå viktigt att göra något åt vikten.

Vad ska barnet äta?

För att ändra ditt barns vikt måste matvanorna ändras. Det finns många sätt att ändra vanor. Olika saker fungerar för olika barn. Om inte en sak fungerar går det att prova med något annat.

De viktigaste kostråden för barn är:

 • regelbundna måltider
 • grovt bröd, potatis, pasta och ris
 • mycket frukt och grönsaker
 • mindre socker, glass och godis
 • mindre mättat fett, som grädde, smör och ost
 • dricka mindre av söta drycker
 • lagom stora portioner

Barn bör helst äta på ganska bestämda tider, tre gånger om dagen. Det är bra att lägga upp en portion och att sedan inte ta mer. Förutom måltiderna går det bra att äta till exempel en frukt till mellanmål.

Första åren

Fetma före två års ålder har ofta ingen betydelse. Små barn kan ha mycket kroppsfett utan att ha övervikt. Många tvååringar smalnar av sig själva och få överviktiga ettåringar är fortfarande överviktiga vid fem års ålder.

Från treårsåldern ökar risken för att övervikten eller fetman inte försvinner. Då kan det vara bra att göra något åt vikten. Ditt barn kan få behandling från 4-5 års ålder vid övervikt och fetma.

När barnet blir äldre

De flesta barn med ärftlig fetma utvecklar detta före 7-8 års ålder. Det är viktigt att börja med behandling direkt. Ju äldre barnet blir, desto större är risken att övervikten stannar kvar till vuxen ålder. Det kan också bli svårare att få till bra vanor när barnet blir äldre. En tonåring har ofta egna pengar och kan själv köpa mat, godis och glass. Tålamod och delmål hjälper och det är aldrig för sent för ett barn att ändra vanor.

Att röra på sig

Alla mår bra av att röra på sig oavsett ålder. För ett barn är minst en timmes fysisk aktivitet varje dag bra. Det kan vara att leka i lekpark, promenera eller cykla till förskolan eller skolan. Det kan bli lättare om du som är vuxen är aktiv tillsammans med barnet.

Det kan också vara bra med regler om skärmfri tid eller maxtider framför skärmen för att undvika för mycket stillasittande. Det finns också spel där barnet rör på sig som kan uppmuntra rörelse.

Att sätta upp delmål

Det är viktigt med tålamod när ditt barn ska förändra sin vikt. Det är då bra att sätta upp delmål. Delmålen kan handla om både motion och matvanor. Följ upp delmålen med regelbundna viktkontroller.

Söka vård

Om det inte går att påverka barnets vikt på egen hand bör du vända dig till barnavårdscentralen eller elevhälsan. Du kan även vända dig till en vårdcentral eller barnläkarmottagning.

Det är viktigt att söka vård tidigt om det finns övervikt och fetma inom barnets biologiska familj. Det gäller också om det finns hjärtproblem, typ 2-diabetes eller andra sjukdomar med koppling till fetma.

Det är också viktigt att direkt söka vård om ditt barns övervikt har övergått i fetma. Då är det bra att börja behandling så fort som möjligt.

Kontakta oss för frågor kring övervikt och fetma hos barn.

Vi erbjuder hjälp kring:

 • medicinska undersökningar och utredning
 • motiverande samtal
 • vägning och mätning
 • råd om kost och motion
 • hjälp med mål och delmål

 

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.