Ögoninflammation

Ögoninflammation
maj 19, 2021 marika

Ögoninflammation är vanligt och uppkommer ofta i samband med en förkylning. Det finns också andra orsaker, som exempelvis en allergisk reaktion, skräp i ögat eller att ögat blivit skadat. Sjukdomen smittar lätt genom närkontakt och som lättast mellan barn på förskolan. Inflammationen läker mestadels inom fem dagar utan behandling med läkemedel.

När ditt barn har ögoninflammation kan ögat bli rött, rinnigt och även var kan bildas.

Symtom

Det är vanligt att ditt barn har ett eller flera av de här besvären vid en ögoninflammation:

 • Ögat klibbar igen på grund av att det bildas var.
 • Ögonvitan blir röd och irriterad.
 • Ögat blir svullet.
 • Det kan kännas som om det skaver i ögat.

Barnet har ofta röda och rinnande ögon i några dagar innan det börjar bildas var. Vanligast är att få inflammationen i båda ögonen, men ibland finns inflammationen först i ena ögat.

Vad kan jag göra själv?

Du kan oftast behandla en ögoninflammation själv.

För att tvätta kladdiga ögon gör du så här:

 • Tvätta händerna noga.
 • Tvätta ögat med till exempel en bomullstuss fuktad i ljummet vatten.
 • Tvätta från den yttre ögonvrån mot den inre ögonvrån. Genom att tvätta på det viset undviker du att få in bakterier och kladd i ögat då bakterier och kladd brukar fastna längst in i ögonvrån mot näsan.
 • För att minska smittorisken kastar det du har tvättat med i papperskorgen. 

Nyfödda barn

Nyfödda barn har trängre tårkanaler än vuxna och kan därför ha lite kladd i ögonen utan att det är ögoninflammation. De är då inte röda i ögonen. Kladdet är lite mer genomskinligt än var och kallas sekret.

Ibland kan nyfödda barn få röda eller svullna ögon, eller ha mycket var. Då behöver barnet behandling omedelbart.

 Torka bort kladd på nyfödda barn

Du kan torka bort det genomskinliga kladdet från det nyfödda barnets ögon med mjukt papper. Behandla inte barnet själv om ögonen är röda eller svullna eller om det är mycket var i ögonen. Då ska du söka vård direkt.

När och var ska jag söka vård?

Ögoninflammationen går oftast över av sig själv inom fem dagar.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om ditt barn har ett eller flera av de här besvären:

 • Ögat har en mycket kraftig inflammation och det bildas mycket var.
 • Inflammationen går inte över inom fem dagar.
 • Barnet är känslig för ljus.
 • Ditt barn har svåra besvär i enbart ena ögat.
 • Ögat blir rött samtidigt som det bildas blåsor i ansiktet.
 • Barnets öga blir rött samtidigt som det gör ont och skaver i ögat.
 • Om ögat blir rött samtidigt som synen blir sämre.

Om det är natt kan du vänta tills mottagningen öppnar.

Sök vård på en akutmottagning om något av det här stämmer:

 • Ögat blir rött, samtidigt som det gör ont i ögat och synen blir nedsatt.
 • Ett barn som är yngre än en månad har svullna, variga eller röda ögon, eller blåsor runt ögonen.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.