Infektioner hos barn

Infektioner hos barn
mars 5, 2021 marika

Barn brukar ofta drabbas av infektioner. Det grundar sig i att immunförsvaret inte är tillräckligt utvecklat från början. Här får du veta mer om infektioner hos barn, främst hos barn i förskoleålder och tidig skolålder.

Förkylning, hosta, ont i halsen och öroninflammation är de vanligaste infektionerna. Förutom det är även infektioner i magen med kräkningar och diarréer vanligt. De flesta infektioner är lindriga och kan skötas hemma och går i genomsnitt över efter en till två veckor.

Barnet bygger upp sitt immunförsvar genom att utsättas för smittor och med åldern blir infektionerna färre. Det är vanligt med omkring sex till åtta infektioner per år, de första fyra åren i ett barns liv.

På vintern håller sig många inomhus, vilket också gör att infektioner sprids lättare. Barn som går i förskola brukar få fler infektioner, vilket beror på att många barn vistas tillsammans. Att vara utomhus och ha god handhygien är därför viktigt.

Hur sprids smittan?

Infektioner kan spridas på olika sätt, bland annat genom:

  • Kontaktsmitta som smittar genom direkt kontakt
  • Droppsmitta som smittar genom luften
  • Luftburen som smittar genom inandning

Vad kan jag göra själv?

Att tvätta händerna ofta är det bästa tipset för att undvika smittspridning. Det gäller både innan ni ska äta och efter toalettbesök. Förutom det är det bra att tänka på följande:

  • Vara en förebild genom att hosta i armvecket så att barnet lär sig att ta efter.
  • Använda engångsnäsdukar.
  • Tvätta barnets snuttefilt, leksaker och gosedjur när barnet blivit friskt.
  • Låta barnet vara utomhus varje dag.

Ska barnet lämna prov för covid-19?

Barn från och med förskoleklass rekommenderas att lämna prov för covid-19 om de har symtom längre än 24 timmar. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov.

Det är viktigt att stanna hemma vid symtom, oavsett ålder.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är orolig för att ditt barn är sjukt. Ring och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Om barnet har symptom ska du alltid ringa vårdmottagningen först, i stället för att åka dit direkt. För att undvika smitta och följa de rutiner som finns för hur ni ska tas emot.

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId