Hur tar jag tempen på mitt barn?

Hur tar jag tempen på mitt barn?
mars 23, 2021 marika

Om du misstänker att ditt barn har feber kan du mäta temperaturen på olika sätt. Två pålitliga sätt är att mäta temperaturen i örat eller stjärten. Ibland kan det vara svårt att veta vilket alternativ som passar bäst.

Vad är feber för något?

Feber är om kroppstemperaturen är 38,0 grader eller högre. Temperaturen kan variera mellan olika barn, så det är viktigt att fokusera på hur barnet mår i övrigt.

Förberedelser

 • Mät på samma sätt varje gång, antingen i örat eller stjärten. På så vis kan du jämföra resultatet och se om temperaturen ändrats.
 • Låt barnet vila innan du tar tempen. När barn skriker, gråter eller leker livligt kan de få höjd kroppstemperatur trots att de inte har feber.
 • Kroppens temperatur varierar. Den är lägst på natten och morgonen.

Ta tempen i örat

Så här gör du:

 • Följ instruktionerna i förpackningens bruksanvisning. Placera termometern rätt. Dra försiktigt i barnets öra uppåt och bakåt innan du för in termometern.
 • Vänta några minuter med mätningen om barnet har legat ner på örat du har tänkt mäta i. Det är viktigt att inte få ett för lågt resultat.
 • Om barnet har öroninflammation kan temperaturen i örat bli lite högre, men bara cirka 0,1 grader. Det ger inte någon betydelse för resultatet.
 • Ta tempen i stjärten om barnet får ont när du rör vid örat på grund av öroninflammationen.
 • Barn upp till ett år har ofta trånga hörselgångar och det kan då vara enklare att ta tempen i stjärten.

Ta tempen i stjärten

Så här gör du:

 • Följ instruktionerna i förpackningens bruksanvisning. Lägg lite fet salva eller olja på termometern så att den glider in lättare. Termometern ska föras in en till två centimeter. På barn yngre än sex månader förs endast den yttersta spetsen in.
 • Barnet ska ligga ner. Detta för att barnet inte ska göra sig illa. Små barn kan ligga på rygg på skötbordet.
 • Äldre barn kan mäta själva. De kan föra in termometern under uppsikt av en vuxen.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId