PR Vård blir Capio! Vår barnmottagning byter snart namn till Capio BUMM Zinkensdamm.Nu ser vi fram emot fortsättningen.

Hosta hos barn

Hosta hos barn
augusti 3, 2022 NOEGO

Hosta hos barn är vanligt och beror ofta på en förkylning, men kan också bero på andra orsaker. Hostan går för det mesta över av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Ibland kan barnet behöva någon form av behandling för att minska besvären.

Hosta är en del av kroppens försvar och hjälper luftvägarna att göra sig av med sådant som inte irriterar. Det finns flera orsaker till att barnet får hosta. Några är:

 • Förkylning
 • Covid-19
 • RS-virus
 • Kikhosta
 • Krupp
 • Lunginflammation
 • Astma och allergi

När och var ska jag söka vård?

Det som avgör om du ska söka vård med ditt barn är inte enbart själva hostan, utan hur barnet mår i övrigt.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet har ett eller flera av följande besvär:

 • Barnet har haft hosta och feber i mer än fyra dygn.
 • Det piper och väser när barnet andas.
 • Du misstänker att barnet har kikhosta och umgås nära barn som är yngre än ett år och som riskerar att smittas.
 • Du misstänker att barnet har kikhosta och umgås nära någon som är gravid efter vecka 27 och som riskerar att smittas.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt – vänta i stället tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring alltid först

Har barnet symtom ska du alltid ringa vårdmottagningen först, i stället för att åka dit direkt. Det finns rutiner för hur ni ska tas emot, för att undvika att smitta andra.

REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.