Förkylning hos barn

Förkylning hos barn
februari 8, 2021 marika

Barn blir oftare förkylda än vuxna och det är vanligast med förkylning på vintern. Förkylning är en infektion som oftast orsakas av ett virus, i antingen näsan, halsen eller svalget. Den brukar gå över av sig själv, men det finns saker du kan tänka på för att lindra barnets symptom. Här får du svaren på hur du bäst tar hand om ditt förkylda barn.

Symtom
Vid en förkylning är det vanligt att barnet har följande symtom:

 • feber
 • täppt näsa
 • lite huvudvärk
 • rinnande snuva
 • nysningar
 • lindrig hosta
 • svårt att svälja och irritation i halsen


Vad kan jag göra själv för att hjälpa barnet?

 • Se till att ditt barn dricker mycket. Det brukar vara slemlösande.
 • Koksaltdroppar kan du använda så länge de behövs. Droppa en till två milliliter i näsan om barnet har svårt att äta eller andas.
 • Använd en nässug för att suga ut slemmet ur barnets näsa.
 • Näsdroppar kan du använda max tio dagar i sträck. Använd avsvällande näsdroppar eller en nässprej som är godkänd för barnets ålder.
 • Höj huvudändan på barnets säng för att minska svullnad i näsans slemhinnor.


Ska mitt barn lämna prov för covid-19?
Barn från och med förskoleklass rekommenderas att lämna prov för covid-19 om de har symtom längre än 24 timmar. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov. Det är viktigt att stanna hemma vid symtom, oavsett ålder.


När och var ska jag söka vård?
Förkylningssymtom brukar gå över av sig själv. Kontakta däremot en vårdcentral eller en jourmottagning så snart det går om barnet har ett eller flera av följande besvär:

 • Barnet har feber som håller i sig i mer än fyra dygn.
 • Ditt barn har återkommande feber efter att ha varit feberfri ett par dagar.
 • Om barnet får fler symptom från halsen, luftrören, öronen eller bihålorna eller har svårt att suga på bröstet eller nappflaskan i och med nästäppa.

Vård behöver inte uppsökas någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller var du kan söka vård.

Om barnet har symtom ska du alltid ringa vårdmottagningen först, i stället för att åka dit direkt. Detta för att undvika smitta och följa de rutiner som finns för hur ni ska tas emot.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId