Astma

Astma
maj 13, 2020 marika

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. Det är också vanligt med långvarig hosta. Det kan vara svårt att ställa diagnosen barnastma då symptomen är ganska ordinära. Astma behandlas med olika sorters läkemedel som barnet får andas in och med rätt behandling kan barn med astma leva ett aktivt liv.

Det finns olika typer av astma hos barn: Vanlig astma eller äkta astma beror på att barnet har en inflammation i luftrören. Barn med denna typ av astma är oftast allergiska. De kan få astmabesvär om de utsätts för något de inte tål, men det är också vanligt att de får besvär vid förkylningar och när de anstränger sig.

Vid förkylningsastma eller infektionsastma har barnet enbart besvär vid förkylningar och infektioner i luftvägarna. Besvären brukar märkas under barnets första levnadsår, men besvären har nästan alltid försvunnit innan barnet är 6–7 år. Kontakta läkare om du misstänker att ditt barn lider av astma.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via vår digitala mottagning PR Vård Online eller telefon.

Logga in PR Vård Online

Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
Info BankId