Första linjens psykiatri

FÖRSTA LINJENS PSYKIATRI

Samtalskontakter barn och unga

PR Vård Barn erbjuder samtalskontakter för barn och unga under 18 år. Ibland handlar det om egna samtal och ibland om samtal där familjen deltar. Om barnet är litet kan det handla om att familjen får samtalsstöd utan att barnet deltar.

Vi erbjuder bedömning, behandling och stöd från psykologer med erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar.

Blanketter vid
utredning psykisk ohälsa

Medgivande
Första Linjens Psykiatri