Barn och ungdomsmedicin

BARN OCH UNGDOMSMEDICIN

Specialister för ditt barn

På PR Vård Barn specialistmottagning träffar du barnläkare och barnsjuksköterskor med lång erfarenhet. På uppdrag av Region Stockholm utreder och behandlar vi barn och ungdomar.

De vanligaste frågorna gäller astma/allergi, ont i magen, tillväxt, hudbesvär och huvudvärk.

Mer medicinsk
information finns på:

1177 vårdguiden

Barnläkarmottagning

Mag och tarmbesvär

Buksmärtor, avföringsproblem, halsbränna, sura uppstötningar, kolik och kräkningar.

Astma, allergi och eksem

Födoämnesintolerans, provokationer, allergivaccination (Grazax), eksem och nässelutslag samt säsongsbundna allergier.

Tillväxtutredningar

För tidig eller sen pubertet.

Neurologi

Huvudvärk, migrän och utvecklingsbedömning.

Urologi

Urinvägsproblem och sängvätning.

Neuropsykiatri

Utredningar och behandling, läs mer om ADHD/ADD och Första linjens psykiatri.

Sjuksköterskemottagning

Behöver
du rådgivning?

Logga in PR Vård Online

REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.