ADHD/ADD

ADHD/ADD

På PR Vård Barn arbetar läkare och psykologer med lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vid behov av bredare frågeställning ex Autism eller indikation på svårare psykiatrisk problematik hänvisar vi till BUP.

Vi tar emot remisser från Elevhälsan, BVC eller annan instans. Remissen ska omfatta en tydlig problembeskrivning och symtombild.

Följande underlag ska medfölja:

 • Medgivandeblankett ifylld av samtliga vårdgivare
 • Pedagogisk beskrivning samt annan relevant information
 • Kompletta BVC och elevhälsojournaler
 • Förlossningsjournal – FV2
 • Önskvärt även 5-15 formulär från både vårdnadshavare och lärare

Det är viktigt att all dokumentation finns hos oss innan utredningsstart så att psykolog och läkare kan förbereda sig inför mötet med ert barn och er familj på bästa sätt.

Medgivandeblankett

Rekvirera journaler

Så här går en ADHD-utredning till:

 • Psykologbesök med föräldrar och barn, där man genom samtal och observationer kartlägger ert barns olika funktionsområden.
 • Frågor om ert barns utveckling, bakgrund, nuvarande och tidigare svårigheter och styrkor.
 • Du/ni som föräldrar kommer att intervjuas om hur du/ni upplevt barnet under uppväxten, bland kamrater och i skola/förskola.
 • Barnet kommer att genomgå en del olika psykologiska tester för att mäta funktioner.
 • Läkarbesök där en barnmedicinsk utredning görs.
 • Kroppslig undersökning med längd, vikt, puls, blodtryck och en bedömning av motorik och balans etc. Ingenting som gör ont eller är obehagligt på annat sätt.
 • Läkaren kan även skicka remiss för andra undersökningar eller prover om det behövs. Läkarbesöket tar ca 1 timme.

 

När utredningen är klar

Muntlig återgivning av resultat och rekommendation till föräldrar samt en barnanpassad återgivning. Med samtycke av vårdnadshavare kan skolan få återgivning via telefon/video, och remissvar skickas till den enhet som skickat remissen.

Vi erbjuder medicinsk behandling för barn med ADHD/ADD diagnos.