ADHD/ADD

ADHD/ADD

Neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar 
På PR Vård Barn arbetar läkare och psykologer med lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.

Hur går en utredning till?
Läs mer här: Så här går en NP utredning till

Rekvirera journaler inför en utredning
Läs mer här: Rekvirera journaler

Vem kan remittera till PR Vård?
Vi tar emot remisser från Elevhälsan, BVC eller annan instans. Remissen ska omfatta en tydlig problembeskrivning och symptombild. Följande underlag ska medfölja:

  • Medgivandeblankett ifylld av samtliga vårdgivare
  • Pedagogisk beskrivning samt annan relevant information
  • Kompletta BVC och elevhälsojournaler
  • Förlossningsjournal – FV2
  • Önskvärt även 5-15 formulär från både vårdnadshavare och lärare

Efter utredningen
Läs mer här: Info och stöd efter utredningen.

Länkar psykisk ohälsa

Självhjälp på vägen
BRIS
Trygga barnen

Blanketter vid
ADHD-utredning

5-15 förälder
5-15 lärare
Medgivande NP