Så går en ADHD/ADD-utredning till

Så går en ADHD/ADD-utredning till
december 14, 2020 marika

Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga när man misstänker att sitt barn har ADHD eller ADD. På PR Vård Barn arbetar vi med okomplicerade neuropsykiatriska utredningar. Vi vill underlätta för dig genom att förklara hur en utredning går till hos oss.

Vad behövs inför en utredning?

För att läkaren ska kunna förbereda sig på bästa sätt inför en utredning behöver vi alla dokument som beskriver ert barns historia. Dokumenten skickas vanligtvis till oss med remissen, men kolla gärna om du behöver komplettera något av följande:

 • Förlossningsjournal
 • BVC-journal
 • Elevhälsojournal, där även vikt och längdangivelser i sifferform finns med
 • Pedagogisk bedömning ifrån förskola/skola
 • Ev dyslexiutredning
 • Ev logopedbedömning
 • Ev psykologbedömningen
 • Andra dokument som kan vara av intresse tex socialtjänstutredning

Hur går det till?

När ni kommer till oss gör en psykolog en kartläggning av ditt barns funktionsområden. Det kan vara allt från samtal eller observationer om både dig och ditt barn, barnets utveckling och bakgrund, till tidigare svårigheter och styrkor. Vi intervjuar dig som förälder, bland annat om hur du upplevt ditt barn bland kamrater och i skolan eller förskolan. Under utredningen gör vi också en del psykologiska tester.

En barnmedicinsk utredning görs av en läkare, något som varken gör ont eller är läskigt. Man kollar bland annat vikt, längd och puls i något som kallas för en kroppslig undersökning. Om andra undersökningar eller prover skulle behöva tas kan läkaren skicka en remiss.

I slutet av utredningen diskuterar barnläkaren och psykologen sedan igenom vad som framkommit och resonerar sig fram till eventuell diagnos. Allt sammanställs i ett skriftligt dokument som blir den färdiga utredningen.

Tips till dig som förälder

God sömn före och små mellanmål att äta mellan utredningspassen kan vara bra att tänka på. Ett annat tips kan vara att ta med en leksak, så att barnet känner sig trygg och kan koppla av.


Har du har några frågor och funderingar gällande ADHD/ADD?
Kontakta oss gärna genom att fylla i nedan formulär.
Viktigt! För patientärenden kontakta oss alltid via PR Vård Online.

   

  Logga in PR Vård Online

  Läs mer – steg för steg om hur du söker vård via PR Vård Online
  Info BankId