Råd till föräldrar som har barn med ADHD

Råd till föräldrar som har barn med ADHD
september 15, 2021 NOEGO

Har du ett barn med ADHD? Som förälder är det inte alltid lätt att veta vilka krav man kan ställa och hur man ska bemöta sitt barn. Vi har samlat ihop generella råd till dig som behöver.

Att leva med ett barn med ADHD kan vara svårt. Viktigt att komma ihåg är att alla barn är olika och det är inget undantag vad gäller barn med en diagnos. Alla med ADHD är inte impulsiva och överaktiva, vissa är långsamma och har svårt att komma i gång med uppgifter, vilket kallas för ADD. Däremot kan personer med diagnosen ha gemensamma drag, som till exempel koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter. Svårigheterna kan skilja sig beroende på kön, ålder och miljö. Som förälder finns det vissa saker du kan göra för att underlätta för er båda.

Saker man kan göra som förälder

 • Först och främst – ta hand om dig själv. Du är barnets förebild. Det är viktigt att du mår bra.
 • Skaffa kunskap om diagnosen.
 • Se till att barnet äter och sover som hen ska.
 • Struktur i vardagen är A och O.
 • Ta stöd utifrån. Dela erfarenheter och kunskap med andra föräldrar. Man klarar inte alltid av allt själv.
 • Ställ inte för höga krav på ditt barn och jämför inte med jämnåriga eller syskon.
 • Om du vill öka kraven, gör det i små steg. Utgå från vad ditt barn faktiskt klarar av.
 • Var tydlig och enkel när du pratar med ditt barn.
 • Uppmuntra, beröm och belöna.
 • Våga ställa krav på förskola och skola. Visa vad du kan om diagnosen. Begär att skolan gör ett åtgärdsprogram för ditt barn.

Glöm inte att ha tålamod – det är minst lika svårt för barnet självt.

REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.
REGION STOCKHOLM har ändrat vårt uppdrag från den 1 juni
REMISSKRAV FÖR NYA PATIENTER
 • Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal
 • Patienter som redan är aktuella på PR Vård Barn behöver ingen remiss.
BARN UNDER 6 MÅNADER
 • Omfattas inte av de nya reglerna och är välkomna utan remiss.
ADHD-UTREDNINGAR
 • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare som har remiss från skolläkare.
 • Yngre barn utreds från 1 juni hos BUP (detta kan ändras under året).
 • Patienter från andra regioner ska ha remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.
PSYKOLOGINSATSER VID PSYKISK OHÄLSA 6-17 år
 • Våra psykologer tar emot barn 6-17 år som har befintlig kontakt på PR Vård Barn.
 • Övriga patienter skall enligt Regionens nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.