Hur påverkar man sitt barns skärmtid?

Hur påverkar man sitt barns skärmtid?
september 23, 2021 NOEGO

Sitter ditt barn mycket framför surfplattan, tv:n eller mobilen? Många föräldrar är oroliga och undrar hur de tänka kring sitt barns skärmtid. Här kan du ta del av tips för att undvika ett ohälsosamt användande.

Att ta bort skärmtid slutar ofta i konflikter – just därför är det viktigt att ha en bra dialog med barnet för att kunna hitta en balans. Tänk på att det både finns positiva och negativa faktorer med skärmanvändandet. Många barn och unga sitter vid skärmen för att göra läxor, titta på film, spela spel och socialisera. Men vad kan man göra som förälder för att undvika ett beroende? Först och främst kan man se över sitt barns skärmanvändande. Genom att göra det kan man upptäcka varningstecken i tid och på så vis förhindra negativa konsekvenser, som exempelvis utveckling av psykisk ohälsa.

Tips!

  • Ta reda på vad ditt barn gör vid skärmen.
  • Se upp för varningstecken! Till exempel om ditt barn ofta väljer skärmen framför kompisar.
  • Sätt dig in vilka funktioner spelen eller aktiviteterna fyller.
  • Ha tydliga regler och ramar kring skärmanvändandet – och det gäller även dig själv!
  • Använd dig av tidshjälpmedel som påminner barnet när det är dags att stänga av.
  • Se skärmtid som belöning – låt ditt barn göra det tråkiga först.
  • Hjälp barnet att hitta på andra roliga saker att göra.
  • Testa att ha skärmfria dagar.

Kom ihåg att det handlar om att hitta balansen! Se till så att ditt barn har en välfungerande vardag där alla behov uppfylls.